Y Cyfri Mawr: Adar Tir Amaethyddol –creu cynefinoedd drwy’r flwyddyn

Mae’r Prosiect wedi cynnal sawl cyfrifiad ar nifer o ffermydd ger y gweundiroedd y mis Ionawr/Chwefror hwn a bu plant ysgolion cynradd y Gelli a Chleiro yn cynorthwyo i gasglu data.

Dywed Catherine Hughes, hwylusydd y Prosiect: “Er ein bod yn clywed o hyd am niferoedd o rywogaethau o adar sy’n prinhau, mae’n gyffrous i blant weld, unwaith y dechreuwch edrych yn ofalus trwy ysbienddrych ac aros yn llonydd am 30 munud, fod modd i chi weld fwy nag y credwch.

Mae’r digwyddiadau hyn, a noddir gan yr UAC eleni yn codi ymwybyddiaeth at ymdrechion ffermwyr i gynorthwyo byd natur a pha ymarferion syml gellir eu gwneud er mwyn cynorthwyo i adfer ardaloedd nythu.”

Matt Goodall yw ymgynghorydd yr Ymddiriedolaeth Gadwriaethol ar gyfer Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt. Mae’n pwysleisio’r angen i gynorthwyo’r adar trwy gydol y misoedd llwm a adwaenir fel y cyfnod llwglyd – Ionawr/Chwefror, Mawrth drwy blannu amrywiaeth o blanhigion – o bosib bresych crych a quinoa – mewn mannau addas yn y caeau er mwyn rhoi lloches a bwyd i’r adar a’r trychfilod i fwydo’r cywion. Yn ddelfrydol, mae angen cynefinoedd arnom trwy gydol y flwyddyn er mwyn cynorthwyo’n hadar i gael y dechrau gorau.

Bydd y canlyniadau’n cael eu rhoi ar ein gwefan.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Cadw mewn cysylltiad, cyfranogwch.

Byddwn yn cynnal gweithgareddau amrywiol yn ystod y 12 mis nesaf. Os hoffech gyfranogi neu fod gennych rai syniadau, cysylltwch â Catherine ar urmyc.sdnalroomsywop@tcatnoc

Partneriath Rhostir Powys